Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop 

 

 

 

27 januari 2011 - Pieter Jan Leusink in de Grote Kerk