Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop 

 

 

 

20 juli 2011 - Juke Hudig geeft zelf rondleidingen