Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop

15 mei 2011 - beperkte openstelling Grote Kerk 27 mei