Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop 

 

 

 

14 juni 2011 - gewijzigde openstelling woensdag 22 juni a.s.