Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop

23 december 2011 - Nieuwe verlichting in de Grote Kerk