Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop

25 november 2011 - Kerstviering Grote Kerk