Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop

19 maart 2012 - 20 en 21 april: Boekenmarkt in de Grote Kerk