Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop 

 

 

 

06 mei 2013 - Opening Nieuwe Keuken Grote Kerk 17 mei 2013