Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info:  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder klik hierop 

 

 

 

12 juni 2012 - 16/06: Acapella-concert, Musica Vocalis