Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info):  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder, klik hierop 

Exposities zie onder, klik hierop

Concerten zie onderklik hierop

Evenement zie onder, klik hierop

 

Uw bijdrage aan de Grote Kerk...

De Grote Kerk van Monnickendam is meer dan alleen een plaats voor kerkdiensten, rouwen en trouwen. Gedurende het jaar vinden er tal van concerten en culturele bijeenkomsten plaats en is de Grote Kerk onderdeel van de Waterlandse gemeente en spil in de samenleving van Monnickendam. 
 
De jaarlijkse Johannes Passion, de Korendag in juni en het afscheid van Sint Nicolaas op 6 december mogen rekenen op grote aantallen aanwezigen en zijn daarmee onderdeel van het gezicht van de Grote Kerk. Daarnaast vinden er in de kerk regelmatig exposities, bijeenkomsten en recepties plaats en is de kerk in de zomermaanden dagelijks geopend voor bezoek, dankzij de vele vrijwilligers.
 
Dankzij de grote restauratie is de Grote Kerk weer in perfecte conditie. Het herstel van een gebouw van deze omvang is zeer kostbaar. Naast subsidies en bijdragen van de kerkelijke gemeente, zijn steun van bedrijfsleven, fondsen en particulieren noodzakeljk om de Grote Kerk nu en in de toekomst in stand te houden en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Uniek hierbij is de grote inbreng van een behoorlijke groep vrijwilligers.
 
De afgelopen jaren is gebleken dat we met de financiële bijdragen veel kunnen bewerkstelligen. Afgezien van de restauratie van de buiten- en binnenzijde en het orgel, werden de afgelopen jaren onder meer de geluidsinstallatie, de verwarming, de sanitaire voorzieningen, het entreeportaal en de koffiekiosk gemoderniseerd.
 
Ook voor de toekomst blijft de Grote Kerk afhankelijk van deze bijdragen van de vereniging van vrienden, sponsoren en vrijwilligers. We hopen ook in de toekomst op uw bijdrage te mogen rekenen!

 

Exposities

Foto's

Concerten

Foto's

Trouwlocatie

Foto's

Evenementen

Foto's

Omgeving

Meer info

Rondleiding

Meer info